ពន្ធដារ »

ដោយ៖ ស-សម្បត្តិ ភ្នំពេញ៖ មន្រ្តីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៦ ខសភាឆ្នាំ២០២៤ថា ការលើកលែងទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលចំពោះការស្នើសុំកែតម្រូវលិខិតប្រកាសពន្ធដោយស្ម័គ្រចិត្តនឹងផុតកំណត់នៅដំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២៤នេះហើយ។ អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាសដែលស្ម័គ្រចិត្ត ចូលខ្លូនស្នើសុំកែតម្រូវបញ្ជីគណនេយ្យ និងលិខិតប្រកាសពន្ធឡើងវិញ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការភាន់ច្រឡំ ឬការភ្លាំងភ្លាត់ នៅមានពេលវេលារហូតដល់ដំណាច់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីទទួលបានការលើកលែងទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល រួមមាន ពន្ធបន្ថែម ការប្រាក់ និងការផាកពិន័យជាប្រាក់ទាំងស្រុងលើការស្នើសុំកែតម្រូវនេះ។ ការលើកលែងទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលនេះគឺអនុវត្តចំពោះតែ៖ ១.ការស្នើសុំកែតម្រូវបញ្ជីគណនេយ្យ និងលិខិតប្រកាសពន្ធឡើងវិញ លើប្រតិបត្តិការដែលកើតឡើងមុនការិយបរិច្ឆេទ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ តែប៉ុណ្ណោះ។ ដោយឡែកការស្នើសុំកែតម្រូវលិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រតិបត្តិការដែលកើតឡើង ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ តទៅ មិនត្រូវទទួលបានការលើកលែង ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលនេះឡើយ។ ២.ការស្នើសុំកែតម្រូវបញ្ជីគណនេយ្យ និងលិខិតប្រកាសពន្ធឡើងវិញក្នុងអំឡុងពេលរងសវនកម្មពន្ធដារ ដែលការកែតម្រូវនោះបានធ្វើឡើងមុនពេលសវនករពន្ធដារ រកឃើញកំហុសរបស់អ្នកជាប់ពន្ធឬភ្នាក់ងារកាត់ទុកតែប៉ុណ្ណោះ។ មានន័យថា អ្នកជាប់ពន្ធឬភ្នាក់ងារកាត់ទុកអាចស្នើសុំកែតម្រូវ ករណីដែលសវនករមិនទាន់បានបង្ហាញ និងគ្មានកំណត់ហេតុបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលសវនកម្ម។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ប្រសិនបើការកែតម្រូវលិខិតប្រកាសពន្ធលើលទ្ធផលសវនកម្ម ដែលសវនករបានរកឃើញ ក្នុងអំឡុងពេលរងសវនកម្មពន្ធដារ អ្នកជាប់ពន្ធឬភ្នាក់ងារកាត់ទុក ត្រូវទទួលរងពន្ធបន្ថែម ១០% និងការប្រាក់យឺតយ៉ាវ ១,៥% ស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន។ ករណីនេះអ្នកជាប់ពន្ធឬភ្នាក់ងារកាត់ទុក នឹងត្រូវទទួលរងពន្ធបន្ថែម និងការប្រាក់យឺតយ៉ាវ តាមនីតិវិធីនិងលទ្ធផលនៃការធ្វើសវនកម្មពន្ធដារ ដោយពន្ធបន្ថែម និងការប្រាក់យឺតយ៉ាវដែលបានបង់រួច […]

ដោយ៖ស-សម្បត្តិ ភ្នំពេញ៖យោងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៦ ខសភាឆ្នាំ២០២៤បានបញ្ជាក់ថា ពន្ធលើអចលនទ្រព្យជាប្រភេទពន្ធប្រចាំឆ្នាំ ដែលត្រូវប្រកាសនិងបង់ពន្ធ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា នៃឆ្នាំជាប់ពន្ធនីមួយៗ មានន័យថា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ ម្ចាស់អចលនទ្រព្យដែលជាកម្មវត្ថុនៃពន្ធនេះ ត្រូវប្រកាសនិងបង់ពន្ធនេះ យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤នេះ។ ដើម្បីផ្តល់ភាពងារស្រួលជូនម្ចាស់អចលនទ្រព្យ ក្នុងការប្រកាសនិងបង់ពន្ធនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យនេះ តាមរយៈទូរសព្ទដៃ ដែលមានឈ្មោះកម្មវិធីទូរសព្ទដៃអ្នកជាប់ពន្ធ (GDT Taxpayer App) ហើយកាលពីចុងឆ្នាំ២០២៣នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក៏បានធ្វើការបង្កើតមុខងារថ្មីមួយទៀតក្នុងកម្មវិធីទូរសព្ទដៃនេះ ក្នុងការបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យឱ្យកាន់តែងាយស្រួលជាងមុន ដោយអនុវត្តតែ ២ជំហានប៉ុណ្ណោះ ម្ចាស់អចលនទ្រព្យ ឬអ្នកតំណាងអាចធ្វើការបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យបានដោយជោគជ័យ ដែលមុខងារនោះមានឈ្មោះថា មុខងារបង់ពន្ធរហ័ស (Quick Payment) ដែលជាមុខងារថ្មីក្នុងកម្មវិធីទូរសព្ទដៃអ្នកជាប់ពន្ធ (GDT Taxpayer App)៕

ដោយ៖ ស-សម្បត្តិ ភ្នំពេញ៖ មន្រ្តីពន្ធដារបានឲ្យដឹងតាមរយៈព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៤ ខាងមុខនេះ ពោលគឺនៅសល់ប្រមាណតែ ៣សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះ  រដ្ឋបាលសារពើពន្ធនឹងចាប់ផ្តើមប្រមូលពន្ធ លើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤។ សូមបញ្ជាក់ថា ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគឺជាប្រភេទពន្ធប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទាំងផ្លូវគោក និងផ្លូវទឹក។ នៅក្នុងនោះមានដូចជាកប៉ាល់ សាឡង់ ទូក កាណូត អូប័រ រថយន្ត ក្បាលរថយន្តសណ្តោង រ៉ឺម៉កសណ្តោង ស៊ឺមីរ៉ឺម៉កសណ្តោង ទោចក្រយានយន្ត ត្រីចក្រយានយន្ត ត្រាក់ទ័រ និងគ្រឿងយន្តប្រហាក់ប្រហែលជាដើម។ ដើម្បីអាចយល់ដឹងពីប្រាក់ពន្ធត្រូវបង់តាមប្រភេទមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននីមួយៗ លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីទូរសព្ទសម្រាប់គណនាពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន (GDT Means of Transportation Tax Calculation) ដោយឥតគិតថ្លៃពី App Store សម្រាប់ប្រព័ន្ធ ios និង Play Store សម្រាប់ប្រព័ន្ធ Android ដោយលោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវប្រភេទយានយន្តរបស់ខ្លួន រួចបញ្ចូលនូវព័ត៌មានមួយចំនួន ដែលអាចពិនិត្យលើប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្ត ឬវិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ត រួមមាន៖ […]

ភ្នំពេញ៖ តាមរយៈអនុសាសន៍គន្លឹះលើចក្ខុវិស័យផ្នែកពន្ធដារ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ នៃកម្មវិធីសិក្ខាសាលារបស់ វិទ្យាស្ថានខេមអេដ (CamEd Business School) នាថ្ងៃទី៨ ខែឧសភាឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្តម គង់ វិបុល រដ្ឋមន្រ្តី ប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានលើកឡើងពីសារប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីរដ្ឋបាលអេឡិចត្រូនិកពន្ធដារ (GDT e-Administration) ព្រមទាំងអំពាវនាវឱ្យសាធារណជននិងអ្នកជាប់ពន្ធ ចូលរួមប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះឱ្យបានផុសផុល ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនឱ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួល មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងឆាប់រហ័សក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបាលសារពើពន្ធ។ បន្ទាប់ពីបានឈ្វេងយល់ដោយផ្ទាល់ពី ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូ គណៈគ្រប់គ្រងនិងសិស្សនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានខេមអេដ មានការសាទរ និងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងលើការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ពិសេសចំពោះសមិទ្ធផលថ្មី ប្រកបដោយសារប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីរដ្ឋបាលអេឡិចត្រូនិកពន្ធដារ (GDT e-Administration) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ សាធារណជននិងអ្នកជាប់ពន្ធប្រើប្រាស់ សម្រាប់ដាក់លិខិតរដ្ឋបាលនានា មករដ្ឋបាលសារពើពន្ធដោយមិនចាំបាច់ខាតពេលវេលាធ្វើដំណើរទៅផ្ទាល់ និងមានសាមញ្ញភាពលើការប្រើប្រាស់ ព្រមទាំងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការ រក្សាទុកឯកសារ ឬលិខិតរដ្ឋបាលនានាដែលបានដាក់បញ្ជូនមករដ្ឋបាលសារពើពន្ធ។ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានកំណត់យកការបន្តធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលរដ្ឋបាលសារពើពន្ធ ជាគោលបំណងចម្បងមួយ នៃផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក្នុងនោះការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ច តាមរយៈការបង្កើតនិងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធ កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននានា សំដៅធានាបានការគ្រប់គ្រងប្រមូលចំណូលពន្ធ និងការផ្តល់សេវា អ្នកជាប់ពន្ធប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់៕

ដោយ៖ សសម្បត្តិ ភ្នំពេញ៖យោងតាមព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបញ្ជាក់ថា សាលាជាតិពន្ធដារនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី“ការប្រកាសអាករលើតម្លៃបន្ថែមតាមវិធីគិតអាករជំនួស (Revers Charge) និងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអេឡិចត្រូនិកពន្ធដារ” ដែលនឹងចាប់ផ្តើមចូលរៀននៅ ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ខាងមុខ។ សិក្ខាកាមដែលចូលរួមនឹងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលលើមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗចំនួន ៦ រួមមាន៖ -អាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (VAT on e-Commerce) លើការប្រកាសអាករ លើតម្លៃបន្ថែម (វិធីគិតអាករជំនួស) និងការបែងចែកកម្រិតអ្នកប្រើប្រាស់ -ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មតាមអនឡាញ មុខងារប្រកាសអាករលើតម្លៃបន្ថែម តាមវិធីគិតអាករជំនួស (Reverse Charge) -ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបង់ប្រាក់ពន្ធតាមអនឡាញ (e-Payment) -ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូល (Tol e-Filing) និង (e-Filing for Windows Desktop Application) -ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការស្នើសុំចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា (DTA) និង -កម្មវិធីប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូច (GDT Tax Prefilling App) ។ លោកអ្នកដែលមានបំណងចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ សូមរួសរាន់ចុះឈ្មោះ និងបង់ថ្លៃសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ “គ្រប់គ្រងការសិក្សាពន្ធដារ”នៅលើគេហទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលមានអាសយដ្ឋាន www.tax.gov.kh/km/e-service ៕  

ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាព ក្នុងការប្រមូលពន្ធអាករនានា អ្នកជាប់ពន្ធដែលបានចុះបញ្ជី នៅរដ្ឋបាលសារពើពន្ធ ត្រូវចេញវិក្កយបត្រឱ្យបានត្រឹមត្រូវ តាមវិធាននៃការប្រើប្រាស់វិក្កយបត្រ ដូចមានចែងក្នុងប្រកាសលេខ ៧២៣ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅពេលធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនទៅឱ្យអតិថិជន។ សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម និងអ្នកជាប់ពន្ធធំ ត្រូវចេញវិក្កយបត្រអាករ (Tax Invoice) ទៅឱ្យអតិថិជន ជាអ្នកជាប់ពន្ធរបបស្វ័យប្រកាស និងចេញវិក្កយបត្រធម្មតា (Commercial Invoice) ទៅឱ្យអតិថិជនជាអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ ដោយឡែកអ្នកជាប់ពន្ធតូចត្រូវចេញវិក្កយបត្រធម្មតា (Commercial Invoice) ទៅឱ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួន។ វិក្កយបត្រអាករ (Tax Invoice) និងវិក្កយបត្រធម្មតា (Commercial Invoice) ត្រូវរំលេចនូវនិទ្ទេសសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖ -វិក្កយបត្រអាករ (Tax Invoice) ៖ ឈ្មោះសហគ្រាស អាសយដ្ឋាន និងលេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពើពន្ធរបស់អ្នកលក់ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ លេខរៀងវិក្កយបត្រតាមលំដាប់លំដោយនិងកាលបរិច្ឆេទចេញវិក្កយបត្រ ឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានអ្នកទិញ ព្រមទាំងលេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពើពន្ធ សេចក្តីបរិយាយមុខទំនិញឬសេវា បរិមាណ និងថ្លៃ តម្លៃសរុបនៃប្រភេទទំនិញនីមួយៗដែលមិនទាន់គិតអាករនានា ប្រាក់អាករនីមួយៗ (ករណីទំនិញឬសេវាត្រូវជាប់អាករពិសេស អាករបំភ្លឺសាធារណៈ និង/ឬ អាករលើការស្នាក់នៅ) […]

យោងតាមព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់អគ្គនាយកដា្ឋនពន្ធដារ បានបញ្ជាក់ថា ១៣ចំណុច ដែលអ្នកជាប់ពន្ធមិនត្រូវធ្វើ ដើម្បីចៀសផុតពីការពិន័យទោសទណ្ឌពីរដ្ឋបាលសារពើពន្ធ។ តាមមាត្រា ២៣៥ នៃច្បាប់ស្ដីសារពើពន្ធ បុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើរាំងស្ទះដល់ការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិស្ដីពីពន្ធដារ នឹងត្រូវទទួលការផាកពិន័យជាប្រាក់ ៥លានរៀល ដល់ ១០លានរៀលដោយមិនទាន់គិតពីទោសព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងទៀត។ ១៣ ចំណុច ដែលត្រូវបានចាត់ជាអំពើរាំងស្ទះទាំងនោះគឺរួមមាន៖ ការមិនបានចុះបញ្ជីនៅរដ្ឋបាលសារពើពន្ធ ស្របតាមការកំណត់របស់ច្បាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត ការមិនបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋបាលសារពើពន្ធអំពីការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាននៃការចុះបញ្ជី ការមិនបានដាក់លិខិតប្រកាសសារពើពន្ធ ការមិនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកត់ត្រាដែលកំណត់ដោយរដ្ឋបាលសារពើពន្ធ ការមិនបានចេញវិក្កយបត្រ ការមិនផ្ដល់ព័ត៌មាន ឬមិនបានបញ្ជូនរបាយការណ៍តាមការស្នើសុំ ការមិនអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋបាលសារពើពន្ធ ធ្វើការពិនិត្យបញ្ជិកាគណនេយ្យ ឬឯកសារផ្សេងៗ ការមិនបានរក្សាបញ្ជិកាគណនេយ្យ និងឯកសារផ្សេងៗទៀត ការព្យាយាមរារាំងការកំណត់ និងការប្រមូលពន្ធ ការកសាង ឬផ្ដល់នូវកំណត់ត្រា ឯកសារ របាយការណ៍ ឬព័ត៌មានក្លែងបន្លំ ការលាក់ទុកឬបំផ្លាញចោលដោយចេតនានូវបញ្ជិកាគណនេយ្យ កំណត់ត្រា ឯកសារ របាយការណ៍ ឬព័ត៌មានផ្សេងៗ ការចេញវិក្កយបត្រក្លែងបន្លំ ការមិនអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋបាលសារពើពន្ធចូលគ្រឹះស្ថានអាជីវកម្មដើម្បីកំណត់និងប្រមូលពន្ធ ។ ចំពោះបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើរាំងស្ទះដល់ការអនុវត្តបទប្បញ្ញតិ្ត ស្ដីពីពន្ធដារនឹងត្រូវទទួលការផាកពិន័យជាប្រាក់ ៥ ០០០ ០០០ (ប្រាំលាន) រៀល ដល់ ១០ ០០០ […]

ដោយ៖ស-សម្បត្តិ ការប្រមូលពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទ តែងតែមានការអនុគ្រោះ និង/ឬលើកលែងពន្ធ ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្ត និងបញ្ចៀសផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ នេះជាការបញ្ជាក់របស់លោក ង៉ែត លាភ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធចលនទ្រព្យ និងអចលនទ្រព្យ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៅក្នុងកម្មវីធី “ពន្ធដារកម្ពុជា” ដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រហេ្វសប៊ុកផេកផ្លូវការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមប្រធានបទ ពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ និងសិទ្ធិកាន់កាប់ចលនទ្រព្យ និងអចលនទ្រព្យ ដោយមានការចូលរួមពីលោក ជួប ចាន់ដារ៉ា អនុប្រធានការិយាល័យនៃនាយកដ្ឋានចលនទ្រព្យ និងអចលនទ្រព្យ ផងដែរ។ លោកអនុប្រធាននាយកដ្ឋានបានបន្ថែមទៀតថា ជាក់ស្ដែងចំពោះពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ និងសិទ្ធិកាន់កាប់ចលនទ្រព្យ និងអចលនទ្រព្យ មានការលើកលែងនិងការអនុគ្រោះជាច្រើនដូចខាងក្រោម៖ ករណីលើកលែងពន្ធ ក. ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច ឬសង្គមកិច្ចដល់ជនក្រីក្រសង់លំនៅឋាន ឬ/និងធ្វើកសិ-ឧស្សាហកម្ម ឬកសិកម្មសលក្ខណៈគ្រួសារ។ ខ. ការទទួលកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ក្នុងវង្វង់ញាតិ៖ ១. ការធ្វើសន្តតិកម្ម –          រវាងឪពុក-ម្ដាយបង្កើត និងកូនបង្កើត –           រវាងប្ដី-ប្រពន្ធ –           រវាងយាយ-បង្កើត និងចៅបង្កើត –           […]

ដោយ៖ស-សម្បត្តិ ភ្នំពេញ៖យោងតាមព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានបញ្ជាក់ថា ពន្ធលើថ្លៃឈ្នួលអចលនទ្រព្យ មានវិសាលភាពអនុវត្តលើកម្មសិទ្ធិករ ឬសិទ្ធិវន្ត មិនមែនជាអ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស ដែលជួលអចលនទ្រព្យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមអត្រា១០%នៃថ្លៃឈ្នួលអចលនទ្រព្យសរុប។ កម្មសិទ្ធិករ ឬសិទ្ធិវន្ដ ឬអ្នកតំណាងដែលមានសិទ្ធិ ត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសនិងបង់ប្រាក់ពន្ធលើថ្លៃឈ្នួលអចលនទ្រព្យជូនរដ្ឋបាលសារពើពន្ធដែលអចលនទ្រព្យនោះស្ថិតនៅជារៀងរាល់ខែ យ៉ាងយឺតបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី២០ នៃខែបន្ទាប់ ប្រសិនបើកិច្ចសន្យាតម្រូវឱ្យបង់ថ្លៃឈ្នួលប្រចាំខែឬយ៉ាងយឺតបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី២០នៃខែបន្ទាប់(គិតពីខែដែលធ្វើការទូទាត់ថ្លៃឈ្នួលសរុប)ប្រសិនបើកិច្ចសន្យាតម្រូវឱ្យមានការបង់ថ្លៃឈ្នួលសម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនខែ។ យ៉ាងណាមិញពន្ធលើថ្លៃឈ្នួលអចលនទ្រព្យ ក៏មានការលើកលែងផងដែរចំពោះថ្លៃឈ្នួលពីការជួលអចលនទ្រព្យចំពោះគ្រប់ករណីទាំងឡាយដែលសរុបប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែក្រោម ៥០០,០០០ (ប្រាំសែន) រៀល។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ពន្ធនេះក៏ត្រូវបានលើកលែងផងដែរចំពោះ៖ -ថ្លៃឈ្នួលពីការជួលអចលនទ្រព្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ឬក្រសួង ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល -ថ្លៃឈ្នួលពីការជួលអចលនទ្រព្យរបស់បេសកកមុ្មការទូត ឬកុងស៊ុលបរទេស អង្គការអន្តរជាតិ និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀត -ថ្លៃឈ្នួលពីការជួលអចលនទ្រព្យរបស់អង្គការ ឬសមាគមណាមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង និងដំណើរការសម្រាប់គោលដៅសុទ្ធសាធខាងសាសនា សប្បុរសធម៌ វិទ្យាសាស្ត្រ អក្សរសាស្ត្រ ឬអប់រំ ហើយគ្មានចំណែកណាមួយនៃថ្លៃឈ្នួលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ឯកជន -ប្រាក់ដែលអ្នកជួលបានតម្កល់ទុកជាប្រាក់ធានា ដែលកម្មសិទ្ធិករ ឬសិទ្ធិវន្ដ ត្រូវប្រគល់គ្រប់ចំនួនឱ្យអ្នកជួលវិញនៅពេលចប់កិច្ចសន្យា -ថ្លៃឈ្នួលដែលបានកាត់ទុកប្រាក់ពន្ធរួចហើយ ដោយសហគ្រាសជាអ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស័្វយប្រកាស ស្របតាមមាត្រា ២៥ និងមាត្រា២៦ នៃច្បាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធ -ថ្លៃឈ្នួលពីការជួលអចលនទ្រព្យរបស់សហគ្រាសជាអ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស ដែលបានគិតបញ្ចូលក្នុងប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធរបស់សហគ្រាសរួចហើយ៕