ព័ត៌មានជាតិ

ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងការរំលោភទំនុកចិត្តរុស្ស៊ីថាApple បានបង់ប្រាក់ពិន័យ១៣.៧ លានដុល្លារ

ប្រែសម្រួល៖សហការី

មូស្គូ៖ នៅថ្ងៃចន្ទនេះទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងការរំលោភលើទំនុកចិត្តរបស់រុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Apple Inc បានបង់ប្រាក់ពិន័យទៅឲ្យរុស្ស៊ីចំនួន ១.២ ពាន់លានរូប្ល ស្មើនឹង១៣.៦៥ លានដុល្លារអាមេរិក ។

ទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថា ការផាកពិន័យនេះគឺទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយប្រើប្រាស់សិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការប្រើប្រព័ន្ធទូទាត់ផ្តាច់មុខរបស់ App Store និង Apple ៕

(១ ដុល្លារ = ៨៧.៨៩៩០ រូប្លិ)

ប្រភព៖ Reuters