សេដ្ឋកិច្ច

Tesla ទម្លាក់តម្លៃរថយន្តផលិតនៅចិន Model 3 និង Model Y សេរីថ្មី

ប្រែសម្រួល៖ ស.សម្បត្តិ

សៀងហៃ៖ តម្លៃរថយន្តដែល​ផលិតនៅចិនសេរីថ្មី Model 3 ក្រុមហ៊ុន Tesla បានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម ២៤៥,៩០០ យន់ ហើយតម្លៃ Model Y បានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម ២៥៨,៩០០ យន់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១២ ខែមករា នេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន។

រថយន្ត Tesla ផលិតនៅចិន Model Y ស៊េរី​វែង​ដែល​ផលិត​ឡើង​វិញ​បាន​ធ្លាក់​ថ្លៃ​មក​នៅ​ត្រឹម ២៩៩,៩០០ យន់។

ប្រភព៖ Reuters