សេដ្ឋកិច្ច

ក្រុមហ៊ុនHonda ថ្លឹងថ្លែងផែនការផលិតរថយន្ត EV នៅកាណាដា១៤ពាន់លានដុល្លារ

ប្រែសម្រួល៖ បញ្ញា

ក្រុមហ៊ុន Honda Motor Co កំពុងពិចារណាសាងសង់រោងចក្រផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសកាណាដា ដោយគម្រោងនេះប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតអាគុយក្នុងផ្ទះ នេះបើតាមសារព័ត៌ Nikkei បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤៕

ប្រភព៖ Reuters