អន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនTeslaនឹងជួសជុលរថយន្តចំនួន1.62 លានគ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសចិន

ប្រែសម្រួល៖ កញ្ញាស្រីស្រស់

ក្រុងប៉េកាំង៖ ក្រុមហ៊ុន Tesla កំពុងធ្វើការប្រមូលមកវិញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើរថយន្តចំនួន 1.62 លានគ្រឿង រួមទាំងម៉ូដែល S, ម៉ូដែល X, ម៉ូដែល 3 និងម៉ូដែល Y នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានបញ្ហា នេះបើតាមរដ្ឋបាលរដ្ឋចិនសម្រាប់បទប្បញ្ញត្តិទីផ្សារបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងថ្ងៃសុក្រ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនTesla អាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងរថយន្តពីចម្ងាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួន៕

ប្រភព៖ Reuters