អន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុន Honda នឹងហៅរថយន្តកូនកាត់ជាង 100,000 គ្រឿងត្រឡប់មកវិញ

ប្រែសម្រួល៖ រតនា

រដ្ឋបាលសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវហាយវេជាតិហៅកាត់ថា (NHTSA) បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថា ក្រុមហ៊ុន Honda Motor Co កំពុងប្រមូលរថយន្តកូនកាត់ CR-V ប្រហែល 106,030 គ្រឿង ដោយសារហានិភ័យនៃអគ្គិភ័យ ឬគ្រោះថ្នាក់ក្នុងឧបទ្ទវហេតុដែលបង្កឡើងដោយខ្សែអាគុយឡើងកមតៅ ឬសៀគ្វីខ្លី។

NHTSA បានបន្ថែមថា ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ក្រុមហ៊ុននឹងជំនួសខ្សែថ្មឡើងវិញ៕

ប្រភព៖ Reuters