កីឡា

Everton យកឈ្នះ 2-0 លើក្រុម Burnley ដើម្បីបន្តឡើងចំណាត់ថ្នាក់

អង់គ្លេស៖ ក្រុមស្ករគ្រាប់Everton បានបន្តឡើងទៅលើកំពូលតារាង Premier League របស់ពួកគេវិញបន្ទាប់ពីការកាត់ចេញ 10 ពិន្ទុរបស់ពួកគេជាមួយនឹងជ័យជម្នះ 2-0 លើក្រុម Burnley នៅ Turf Moor កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ដែលជាជ័យជម្នះលើកទី 4 ជាប់ៗគ្នារបស់ពួកគេ និង Clean Sheet និងជ័យជម្នះទី 5 ក្នុងចំណោម 6 ហ្គេម៕