អន្តរជាតិ

ការលក់រថយន្តរបស់ប្រទេសចិននៅខែវិច្ឆិកាគឺកើនឡើង 25.5%

ប្រែសម្រួល៖ បញ្ញា

ទិន្នន័យពីសមាគមរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរចិន (CPCA) បានបង្ហាញឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រថា ការលក់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើររបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើង ២៥,៥ ភាគរយក្នុងខែវិច្ឆិកា ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ដោយកើនឡើងពីកំណើន ៩,៩ ភាគរយក្នុងខែតុលា។

ការលក់រថយន្តសរុបមានចំនួន 2.1 លានគ្រឿងកាលពីខែមុន។ ការលក់ក្នុងរយៈពេល 11 ខែដំបូងនៃឆ្នាំ 2023 បានកើនឡើង 5 ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំដែលមានចំនួន 19.56 លានគ្រឿង៕

ប្រភព៖ Reuters