សុខភាព

EUឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ឈប់ការបញ្ជូនកាកសំណល់ទៅប្រទេសដែលមិនអាចកែច្នៃវាបាន

ប្រែសម្រួល៖ រតនា

សមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុប និងរដ្ឋជាសមាជិកបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវបទប្បញ្ញត្តិនៃការដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់របស់ប្លុក និងបញ្ចប់ការនាំចេញកាកសំណល់ប្រភេទមួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសទីបីដែលមិនអាចដំណើរការវាបានត្រឹមត្រូវ។

សភាបាននិយាយថា “ការនាំចេញកាកសំណល់មិនមានគ្រោះថ្នាក់ជាក់លាក់ និងល្បាយនៃកាកសំណល់មិនមានគ្រោះថ្នាក់… នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់តែប្រទេសដែលមិនមែនជា OECD ទាំងនោះដែលយល់ព្រម និងបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការព្យាបាលកាកសំណល់បែបនេះក្នុងលក្ខណៈបរិស្ថាន”។

វា​បាន​បន្ថែម​ថា ការ​អនុលោម​តាម​សិទ្ធិ​កម្មករ​អន្តរជាតិ​ក៏​នឹង​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​មក​ពិចារណា​ផង​ដែរ។

គណៈកម្មការអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ 2021 បានស្នើឱ្យមានការកែប្រែច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបលើការដឹកជញ្ជូនសំរាម ដើម្បីធ្វើឱ្យវាកាន់តែពិបាកសម្រាប់រដ្ឋសមាជិកក្នុងការផ្ទុកសំរាមរបស់ពួកគេទៅកាន់ប្រទេសក្រីក្រ។

សមាជិកសភាជនជាតិដាណឺម៉ាក Pernille Weiss បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា “ទីបំផុតសហភាពអឺរ៉ុបនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះកាកសំណល់ប្លាស្ទិករបស់ខ្លួនដោយការហាមឃាត់ការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសដែលមិនមែនជា OECD”។

សភាបាននិយាយថា បណ្តាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែបញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់ប្លាស្ទិកទៅកាន់ប្រទេសក្រីក្រក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំកន្លះនៃច្បាប់ចូលជាធរមាន ដោយបន្ថែមថា ច្បាប់សម្រាប់ការនាំចេញកាកសំណល់ប្លាស្ទិកទៅកាន់បណ្តាប្រទេសនៅក្នុង OECD ដែលជាក្រុមនៃបណ្តាប្រទេសអ្នកមានសំខាន់ៗរបស់ពិភពលោកនឹង ក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងផងដែរ។

កាលពីឆ្នាំមុន ប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃការនាំចេញកាកសំណល់របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានទៅប្រទេសមិនមែន OECD ដែលមានច្បាប់គ្រប់គ្រងកាកសំណល់ខ្សោយជាងនៅសហភាពអឺរ៉ុប ពោលគឺដឹកជញ្ជូនការបំពុលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅបរទេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៕

ប្រភព៖ Reuters/at