អន្តរជាតិ

អង្គការសង្គ្រោះកុមារនិយាយថាកុមារកាន់តែច្រើនត្រូវបានគេសម្លាប់នៅហ្គាហ្សា

ប្រែសម្រួល៖រតនា

អង្គការជួយសង្គ្រោះកុមារ Save the Children បានឱ្យដឹងថា ចំនួនកុមារដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ Gaza ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេល ៣ សប្តាហ៍កន្លងមកនេះ បានលើសពីចំនួនកុមារប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធទូទាំងពិភពលោកក្នុងរយៈពេល៤ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។

មារជាង ៣,000 នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 7 ខែតុលាដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាសបានឲ្យដឹង។

លោក Jason Lee នាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Save the Children ក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនកាន់កាប់បាននិយាយថា “ចំនួននេះកាន់តែអាក្រក់ ហើយជាមួយនឹងអំពើហិង្សាមិនត្រឹមតែនៅតែបន្តប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែការពង្រីកនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានាពេលនេះ កុមារជាច្រើនទៀតនៅតែស្ថិតក្នុងហានិភ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ” ៕