កីឡា

តើមានអ្វីនឹងកើតឡើងរវាងMan City ជួបប្រកួតជាមួយMan Unitedនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះ?

ប្រែសម្រួល៖រតនា

មានសំណួរជាច្រើនទាក់ទងនឹង Manchester United និង Manchester City ដែលទាមទាឲ្យមាន ការបកស្រាយច្រើនចាប់តាំងពីលោក Sir Alex Ferguson ចូលនិវត្តន៍មកថាតើមកពីកត្តាអ្វីខ្លះដែល Manchester City តែងតែមានប្រៀបលើ Manchester United រហួតមកនោះ?

តាមការវិភាគ និងការបញ្ចេញជាទស្សនៈអ្នកគាំទ្ររបស់ Manchester United

បានលេចជាព័ត៌មានមកថាការប្រកួតរវាង Manchester United និង Manchester City នឹងល្អមើលបំផុតនិងជក់ចិត្តជាមិនខាឡើយ។

Ten Hag បានប្រាប់ទស្សនាវដ្តីផ្លូវការរបស់ក្លិបកាលពីដើមខែនេះថា “គាត់ជាផ្នែកដ៏ធំមួយ”  “គាត់អាចជួយផ្គត់ផ្គង់និងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកីឡាករជួរមុខ។ នៅពេលដែលយើងទទួលបានការទំនាក់ទំនងបានកាន់តែប្រសើរនោះកីឡាករជួរមុខនឹងមានចំនួនកើនឡើង”៕