សេដ្ឋកិច្ច

អ្នកបង្កាត់ពូជត្រីដ៏កម្រដែលឧទ្ទិសដល់ការអភិរក្សYangtze sturgeon នៅប្រទេសចិន

ប្រែសម្រួល៖រតនា

CHENGDU ថ្ងៃទី 13 ខែកក្កដា (Xinhua) – លោក Zhou Liang អាយុ 51 ឆ្នាំគឺជានាយកវិទ្យាស្ថាន Yibin នៃសត្វក្នុងទឹកកម្រនៅក្នុងខេត្ត Sichuan ភាគនិរតីនៃប្រទេសចិន។ គាត់បានចាប់ផ្តើមសិក្សាជាមួយឪពុករបស់គាត់អំពីប្រធានបទនៃការបង្កាត់ពូជត្រីដ៏កម្រតាំងពីឆ្នាំ 1993 ។

រូបថត៖ (Xinhua/Xu Bingjie)

ចាប់តាំងពីការបន្តពូជដោយជោគជ័យនៃត្រីមេរបស់ Yangtze sturgeon បង្កាត់នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានក្នុងឆ្នាំ 1998 ការបន្តពូជសិប្បនិម្មិតទាំងមូលនៃត្រីកម្រនិងការផលិតត្រីបីជំនាន់ត្រូវបានដឹងម្តងមួយៗ

រូបថត៖ (Xinhua/Xu Bingjie)

Yangtze sturgeon ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Dabry’s sturgeon បានបាត់បង់សមត្ថភាពធម្មជាតិក្នុងការបន្តពូជតាំងពីឆ្នាំ 2000 ដោយសារតែការនេសាទហួសកម្រិត និងការបំពុលទឹក ក្នុងចំណោមកត្តាផ្សេងៗទៀត។ សហភាពអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិរក្សធម្មជាតិបានប្រកាសថាប្រភេទសត្វបានផុតពូជនៅក្នុងព្រៃកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុន។

រូបថត៖ (Xinhua/Wang Xi)

នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំនេះ ការពិសោធន៍បង្កាត់ពូជមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទន្លេខាងក្នុងនៃផ្នែកមួយនៃទន្លេ Yangtze ក្នុងទីក្រុង Yibin ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិសោធន៍ ត្រីមេរបស់ Yangtze sturgeon ត្រូវបានដោះលែង ហើយនៅទីបំផុត ត្រីញីចំនួន 8 ពងបានពងច្រើនជាង 500,000 ។

លោក Zhou បាននិយាយថា “ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2007 មក យើងបានបង្កាត់ពូជ និងបញ្ចេញកូនត្រី Yangtze sturgeon នៅតំបន់ខាងលើនៃទន្លេ Yangtze ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ ត្រីជិត 500,000 ក្បាលត្រូវបានដោះលែង” “Zhou” បាននិយាយថា “ទោះបីជាការពិសោធន៍នៅឆ្នាំនេះគ្រាន់តែជារបកគំហើញតូចមួយក៏ដោយ វាមានសារសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើង ដែលបង្ហាញថាផ្លូវដែលយើងជ្រើសរើសគឺត្រឹមត្រូវ ហើយប្រសិនបើយើងបន្តធ្វើការ យើងនឹងជោគជ័យនៅថ្ងៃណាមួយ”៕