សេដ្ឋកិច្ច

ក្រុមហ៊ុនSamsungបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណេញប្រចាំត្រីមាសខណៈបន្ទះឈីបធ្លាក់ចុះ

ដោយ៖រតនា

ក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics បានរាយការណ៍ថា ប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការនៅត្រីមាសទី 2 ទំនងជាធ្លាក់ចុះ 96% កាលពីថ្ងៃសុក្រ ដែលភាគច្រើនស្របតាមការព្យាករណ៍ ដោយសារតែបន្ទះឈីបដែលកំពុងបន្តជំរុញឱ្យមានការខាតបង់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងអាជីវកម្មសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានេះ បើទោះបីជាមានការកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ក៏ដោយ។

ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីប និងស្មាតហ្វូនដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះដល់ 600 ពាន់លានវ៉ុន (459 លានដុល្លារ) ក្នុងខែមេសាដល់ខែមិថុនា ពី 14.1 ពាន់ពាន់លានវ៉ុនកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលបឋមខ្លីមួយ។

វានឹងក្លាយជាប្រាក់ចំណេញទាបបំផុតរបស់ Samsung សម្រាប់ត្រីមាសណាមួយចាប់តាំងពីប្រាក់ចំណេញ 590 ពាន់លានវ៉ុននៅក្នុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ 2009 នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ប្រាក់ចំណេញភាគច្រើនគឺស្របទៅនឹង 555 ពាន់លានវ៉ុន Refinitiv SmartEstimate ដែលត្រូវបានថ្លឹងថ្លែងទៅនឹងការព្យាករណ៍ពីអ្នកវិភាគដែលមានភាពត្រឹមត្រូវជាង។

ភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Samsung (SSNLF) បានធ្លាក់ចុះ 1.4% នៅក្នុងការជួញដូរពេលព្រឹកព្រលឹម ដែលដំណើរការធ្លាក់ចុះ 0.6% នៅក្នុងទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយ។

ក្រុមហ៊ុន Samsung គ្រោងនឹងបញ្ចេញប្រាក់ចំណូលលម្អិតនៅថ្ងៃទី 27 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2023៕