អន្តរជាតិ

កងទ័ពអ៊ុយក្រែនឈានទៅមុខជាមួយនឹង’ជោគជ័យមួយផ្នែក’នៅជិតBakhmut

ដោយ៖រតនា

អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែន Hanna Maliar បាននិយាយថា កងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងឈានទៅមុខជាមួយនឹង “ជោគជ័យមួយផ្នែក” នៅលើផ្នែកខាងត្បូងនៃ Bakhmut នៅភាគខាងកើត និងនៅជិត Berdyansk និង Melitopol នៅភាគខាងត្បូង។

នៅភាគខាងត្បូង លោកស្រីបាននិយាយថា កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានប្រឈមមុខនឹង “ការតស៊ូរបស់សត្រូវយ៉ាងខ្លាំង។ ” យើងកំពុងឈានទៅមុខ “បន្តិចម្តងៗ” ៕