សេដ្ឋកិច្ច

WBអនុម័តថវិកា៧០០លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសស្រីលង្កាដែលរងគ្រោះដោយវិបត្តិនយោបាយ

ដោយ៖តុលា

ធនាគារពិភពលោកបានអនុម័តថវិកាចំនួន៧០០លានដុល្លារនៅក្នុងការគាំទ្រផ្នែកថវិកានិងសុខុមាលភាពសម្រាប់ស្រីលង្កាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដែលជាមូលនិធិដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកោះដែលរងគ្រោះដោយវិបត្តិចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) កាលពីខែមីនា។

ថវិកាប្រហែល ៥០០ លានដុល្លារ នឹងត្រូវបែងចែកសម្រាប់ជំនួយផ្នែកថវិកា ខណៈដែល ២០០ លានដុល្លារទៀត នឹងត្រូវទុកសម្រាប់ការគាំទ្រផ្នែកសុខុមាលភាព ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយវិបត្តិនេះ។ លោក Faris Hadad-Zervos នាយកប្រចាំប្រទេសរបស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំប្រទេសស្រីលង្កា បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា “តាមរយៈវិធីសាស្រ្តជាដំណាក់កាល យុទ្ធសាស្រ្តក្រុមធនាគារពិភពលោកផ្តោតលើស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចដំបូង កំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធ និងការការពារជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ”។ លោក Zervos បានបន្តថា “ប្រសិនបើមាននិរន្តរភាព កំណែទម្រង់ទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសត្រឡប់ទៅលើមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍន៍បៃតង ធន់ និងរួមបញ្ចូល”។

ប្រទេសស្រីលង្កាកំពុងតស៊ូជាមួយនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដ៏អាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីការទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៨ បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេសរបស់ប្រទេសនេះបានឈានដល់កម្រិតទាបបំផុត ហើយបានបង្កឱ្យមានការសងបំណុលបរទេសលើកដំបូងរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុន។ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានអនុម័តថវិកាសង្គ្រោះជិត ៣ ពាន់លានដុល្លារកាលពីខែមីនា ដែលស្រីលង្ការំពឹងថានឹងនាំមកនូវមូលនិធិបន្ថែមរហូតដល់ ៤ ពាន់លានដុល្លារពីធនាគារពិភពលោក ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី និងទីភ្នាក់ងារពហុភាគីផ្សេងទៀត។ ប្រទេសកោះនឹងបញ្ចេញកម្មវិធីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបំណុលក្នុងស្រុកនៅសប្តាហ៍នេះ ដើម្បីជំរុញការដំណើរការបំណុលរបស់ខ្លួនឡើងវិញជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុល និងម្ចាស់បំណុលទ្វេភាគី រួមមានប្រទេសចិន ជប៉ុន និងឥណ្ឌា៕

ប្រភព៖REUTERS