អន្តរជាតិ

ប្រធានទាហានស៊ីឈ្នួលWagner Group លោក Yevgeny PrigozhinថតSelfieញញឹមខណៈគាត់ត្រូវបានបង្ខំឱ្យនិរទេស

មេទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner Group លោក Yevgeny Prigozhinបានបង្ហាញទឹកមុខញញឹមស្រស់ស្រាយថតរូប Selfieពីក្នុងរថយន្ត បន្ទាប់ពីរូបគាត់បានដឹកនាំកម្លាំងទាហានស៊ីឈ្នួលធ្វើរដ្ឋប្រហារបំណងទម្លាក់លោកពូទីនចេញពីអំណាចមិនបានសម្រេចក្នុងមួយដង្ហើមចង្រិតរួចគាត់ក៏ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យនិរទេសខ្លួនទៅប្រទេសបេឡារុស្ស៕