កម្សាន្ដ

ក្បួនដង្ហែដោយជិះសេះដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីក្រុងឡុងដ៍ប្រទេសអង់គ្លេស

ស្តេច Charles III របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានជិះសេះចុះពីផ្សារទំនើបក្នុងអំឡុងពេលក្បួនដង្ហែ Trooping the Color ដើម្បីគោរពដល់ព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតផ្លូវការរបស់ព្រះអង្គនៅទីក្រុងឡុងដ៍ ប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី 17 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023៕

 

 

Source: Xinhua

(Photo by Stephen Chung/Xinhua)