កីឡា

កីឡាករចិនដណ្តើមបានមេដាយសំរឹទ្ធនៅថ្ងៃទី១នៃការប្រកួតជើងឯកអាស៊ី

ដោយ៖រតនា

កីឡាករ Ali Pakdaman របស់អ៊ីរ៉ង់ និង Kong Man Wai របស់ហុងកុង ប្រទេសចិនបានឈ្នះក្នុងវិញ្ញាសាឯកត្តជន saber ផ្នែកបុរស និងស្ត្រី រៀងគ្នា ខណៈដែលព្រឹត្តិការណ៍ Asian Fencing Championships ឆ្នាំ 2023 បានចាប់ផ្តើមនៅ WUXI ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍។

កីឡាករចិនដណ្តើមបានមេដាយសំរឹទ្ធនៅថ្ងៃទី១នៃការប្រកួតជើងឯកអាស៊ី
(Photo by Huan Yueliang/Xinhua)

ប្រទេសចិនបានបញ្ជូនក្រុមដែលមានសមាជិកចំនួន 25 ក្រុមដ៏រឹងមាំ ខណៈដែលការប្រកួតកីឡាគុនដាវឈានមុខគេក្នុងទ្វីបអាស៊ីបានត្រឡប់មកទីក្រុង Wuxi វិញបន្ទាប់ពីអាក់ខានឆ្នាំ 2016 ៕

Source: Xinhua

កីឡាករចិនដណ្តើមបានមេដាយសំរឹទ្ធនៅថ្ងៃទី១នៃការប្រកួតជើងឯកអាស៊ី
(Photo by Huan Yueliang/Xinhua)
កីឡាករចិនដណ្តើមបានមេដាយសំរឹទ្ធនៅថ្ងៃទី១នៃការប្រកួតជើងឯកអាស៊ី
(Photo by Huan Yueliang/Xinhua)
កីឡាករចិនដណ្តើមបានមេដាយសំរឹទ្ធនៅថ្ងៃទី១នៃការប្រកួតជើងឯកអាស៊ី
(Photo by Huan Yueliang/Xinhua)