កម្សាន្ដ

ពិព័រណ៍សម្រស់សត្វឆ្កែអន្តរជាតិប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសរ៉ូម៉ានី

ដោយ៖រតនា

មានសត្វ​ឆ្កែដែលមានរូបរាងនិងសម្រស់ស្អាតៗជាច្រើនត្រូវបានគេនាំយកពួកវាមកបង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​បង្ហាញ​សម្រស់​ឆ្កែ​អន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅ​ក្បែរ​ទីក្រុង Bucharest រដ្ឋធានី​នៃ​ប្រទេស Romania កាលពី​ពេលថ្មីៗនេះ។

(Photo by Cristian Cristel/Xinhua)
(Photo by Cristian Cristel/Xinhua)
(Photo by Cristian Cristel/Xinhua
(Photo by Cristian Cristel/Xinhua)
(Photo by Cristian Cristel/Xinhua)
(Photo by Cristian Cristel/Xinhua)
(Photo by Cristian Cristel/Xinhua)
(Photo by Cristian Cristel/Xinhua)