អន្តរជាតិ

ទាហានអ៊ីស្រាអែលបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកលើបាតុករប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់West Bank

បាតុករ​ប៉ាឡេស្ទីន​រត់​ទៅ​យក​ធុង​ឧស្ម័ន​បង្ហូរ​ទឹក​ភ្នែក​ដែល​ទាហាន​អ៊ីស្រាអែល​បាញ់​ក្នុង​ពេល​ប៉ះ​ទង្គិច​គ្នា​បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ពង្រីក​ការ​តាំង​ទី​លំនៅ​របស់​ជនជាតិ​ជ្វីហ្វ​នៅ​ភូមិ West Bank នៃ Beit Dajan ភាគ​ខាង​កើត​ក្រុង Nablus កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៦ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០២៣។