អន្តរជាតិ

កាន់តែធ្ងន់កហើយ!ត្រាំអាចជាប់គុក៤០០ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់៩លានដុល្លារ

ដោយ៖តុលា

អតីតប្រធានាធិបតីអាម៉េរិកលោកដូណាល់ត្រាំ ប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធធនាគារអតិបរមាសរុប៤០០ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ជាង៩លានដុល្លារអាម៉េរិកក្រោមការចោទប្រកាន់របស់សហព័ន្ធ។

ការចោទប្រកាន់ចំនួន ៤៩ ទំព័រប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ (Donald Trump) កាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្ហាញថា អតីតមេដឹកនាំរូបនេះអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររាប់រយឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់រាប់លានដុល្លារ សម្រាប់ការចោទប្រកាន់ថាគាត់បានចាត់ចែងឯកសារមិនត្រឹមត្រូវ។

បុរសអាយុ ៧៦ ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយទីប្រឹក្សាពិសេស Jack Smith ពីបទបំពានច្បាប់សហព័ន្ធចំនួនប្រាំពីរផ្សេងគ្នាក្នុងចំណោមការចោទប្រកាន់ចំនួន ៣៧ ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ មានលទ្ធភាពកាត់ទោសជាច្រើន ប៉ុន្តែប្រសិនបើ Trump ត្រូវបានពិន័យជាអតិបរមាសម្រាប់ការរាប់នីមួយៗហើយចៅក្រមនឹងបញ្ជាឱ្យដាក់ទោសជាប់ៗគ្នានោះ គាត់នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការជាប់គុក ៤០០ ឆ្នាំ ហើយនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ៩២៥០០០០ដុល្លារ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាការវិភាគនៃបទចោទប្រកាន់ដែលព្រះរាជអាជ្ញានឹងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលគណៈវិនិច្ឆ័យថា Trump មានពិរុទ្ធភាព និងទោសអតិបរមាដែលគាត់កំពុងប្រឈមសម្រាប់បទចោទនីមួយៗ។

បទចោទ៣១៖ការរក្សាទុកព័ត៌មានការពារជាតិដោយចេតនា លោក Trump ប្រឈមមុខនឹងការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអតិបរមារយៈពេល ១០ ឆ្នាំ រយៈពេលការដោះលែងដែលមានការត្រួតពិនិត្យអតិបរមាចំនួន៣ ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ២៥០០០០ ដុល្លារសម្រាប់ការរាប់ចំនួននៃការរក្សាទុកព័ត៌មានការពារជាតិដោយចេតនានីមួយៗ។

បទចោទ៣២៖ ឃុបឃិត​គ្នា​រារាំង​យុត្តិធម៌ លោក Trump ប្រឈមមុខនឹងការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអតិបរមា ២០ ឆ្នាំ រយៈពេលការដោះលែងដែលមានការត្រួតពិនិត្យអតិបរមា ៣ ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ ២៥០០០០ ដុល្លារសម្រាប់ការសមគំនិតដើម្បីរារាំងការចោទប្រកាន់។

បទចោទ៣៣៖ ដកហូតឯកសារ ឬកំណត់ត្រា លោក Trump ប្រឈមមុខនឹងការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអតិបរមា ២០ ឆ្នាំ រយៈពេលការដោះលែងដែលមានការត្រួតពិនិត្យអតិបរមា ៣ ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ ២៥០០០០ ដុល្លារសម្រាប់ការកាត់ទុកឯកសារ ឬបទចោទប្រកាន់។

បទចោទ៣៤៖ លួចលាក់ឯកសារ ឬកំណត់ត្រា លោក Trump ប្រឈមមុខនឹងការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអតិបរមា ២០ ឆ្នាំ រយៈពេលការដោះលែងដែលមានការត្រួតពិនិត្យអតិបរមាចំនួន ៣ ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ២៥០០០០ដុល្លារចំពោះការលាក់បាំងឯកសារ ឬបទចោទប្រកាន់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ។

បទចោទ៣៥:ការលាក់ឯកសារនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធ លោក Trump ប្រឈមមុខនឹងការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអតិបរមា ២០ ឆ្នាំ រយៈពេលការដោះលែងដែលមានការត្រួតពិនិត្យអតិបរមា ៣ ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ ២៥០០០០ ដុល្លារសម្រាប់ការលាក់ឯកសារនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ការស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធ។

បទចោទ ៣៦៖ គ្រោងការណ៍លាក់បាំង លោក Trump ប្រឈមមុខនឹងការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអតិបរមា ៥ ឆ្នាំ រយៈពេលដោះលែងដែលមានការត្រួតពិនិត្យអតិបរមា ៣ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ ២៥០០០០ ដុល្លារសម្រាប់គម្រោងលាក់បាំងការចោទប្រកាន់។

បទចោទ៣៧៖ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្លែងក្លាយ និងតំណាង លោក Trump ប្រឈមមុខនឹងការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល ៥ ឆ្នាំ រយៈពេលនៃការដោះលែងដែលមានការត្រួតពិនិត្យអតិបរមាចំនួន ៣ ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ២៥០០០០ ដុល្លារសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ពីបទនិយាយមិនពិត និងតំណាង។ Smith កត់សម្គាល់នៅក្នុងការចោទប្រកាន់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលអាចកើតមានសម្រាប់ការចោទនីមួយៗមិនរាប់បញ្ចូល “ការសងប្រាក់វិញ ការវាយតម្លៃពិសេស លក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែង ឬការដកហូតប្រាក់ដែលអាចអនុវត្តបាននោះទេ”។

បញ្ជាក់៖ជុំវិញការចោទប្រកាន់ខាងលើនេះអតីត​ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ​បាន​បដិសេធ​យ៉ាង​ម៉ឺងម៉ាត់​មិនទទួលស្គាល់នោះទេ៕

ប្រភព៖ALJAZEERA