បច្ចេកវិទ្យា

រថយន្តក្រុងថ្មីបើកយកមនុស្សស្វ័យប្រវត្តិអាចនឹងដាក់ដំណើរការនៅជប៉ុន

ដោយ៖តុលា

រថយន្តក្រុងថ្មីដែលអាចបើកបរយកមនុស្សដោយស្វ័យប្រវត្តិនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅរដូវក្តៅនេះ។

សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន SoftBank Group Corp បានសហការជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មអេស្តូនីក្នុងការដេញថ្លៃមួយដើម្បីពន្លឿនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងការប្រមូលផ្តុំរថយន្តក្រុងបើកបរដោយខ្លួនឯងនៅក្នុង ៥០ទីតាំងនៅឆ្នាំ ២០២៥ ។

ក្រុមហ៊ុន Boldly Inc. ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងតូក្យូ គ្រោងនឹងមានរថយន្តក្រុងបើកបរដោយខ្លួនឯងស្វ័យដែលដំណើរការនៅក្នុងតំបន់ថ្មីចំនួនប្រាំបី នៃ៥០ទីតំាងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធនេះ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់សហគមន៍ដែលមានវ័យចំណាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។

Boldly បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា រថយន្តដឹកជញ្ជូនគ្មានអ្នកបើកបរដែលមានកៅអីចំនួន៨តូចនឹងត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Auve Tech ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអេស្តូនី៕

ប្រភព៖ ALJAZEERA