កីឡា

ព្រឹត្តិការណ៏ស៊ីហ្គេមលើកទី៣២ ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាទទួលបានមេដាយសរុប២៨២

ភ្នំពេញ៖ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣២ ឆ្នាំ២០២៣ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគិតត្រឹមថ្ងៃទី១៧ ឧសភាដែលជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់នេះ កម្ពុជាឈរនៅលំដាប់លេខរៀងទី៤ ដោយទទួលបានមេដាយសរុបទាំងអស់ចំនួន២៨២គ្រឿង។