កីឡា

កម្ពុជាមកឈរនៅលេខរៀងទី៤នៃតារាងមេដាយស៊ីហ្គេម

ភ្នំពេញ៖តាមតារាងបច្ចុប្បន្នភាពមេដាយ នៃវិញ្ញាសាស៊ីហ្គេមលើកទី៣២ ឆ្នាំ២០២៣ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះ គិតត្រឹមម៉ោង ៨និង០០ នាទី យប់ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាឈរនៅលេខរៀងទី៤។