កីឡា

ប្រទេសកម្ពុជាបន្តឈរនៅលេខរៀងទី៣នៃតារាងមេដាយស៊ីហ្គេម

ភ្នំពេញ៖តាមតារាងបច្ចុប្បន្នភាពមេដាយ នៃវិញ្ញាសាកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣២ ឆ្នាំ២០២៣ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះ គិតត្រឹមម៉ោង ៨និង០០ នាទី យប់ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាឈរនៅលេខរៀងទី៣។