កម្សាន្ដ

កម្មវិធីបង្ហាញពីសកម្មភាពដ៏វៃឆ្លាតនៃសត្វចិញ្ចឹមដែលគួរជាទីស្រឡាញ់នៅប្រទេសកាណាដា

ប្រែសម្រួល៖ រ៉ាម៉េត

ថ្មីៗនេះគេបានរៀបចំកម្មវិធីបង្ហាញពីសកម្មភាពប្លែកៗរបស់សត្វចិញ្ចឹម(Pet Lover Show) នៅ Pacific Coliseum ក្នុងទីក្រុង Vancouver រដ្ឋ British Columbia ប្រទេសកាណាដា។

 

មនុស្សម្នាកំពុងមើលទន្សាយអំឡុងពេលកម្មវិធី Pet Lover Show នៅ Pacific Coliseum ក្នុងទីក្រុង Vancouver រដ្ឋ British Columbia ប្រទេសកាណាដា នៅថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022។ (រូបថត Liang Sen/Xinhua)

សុនខមួយក្បាលទទួលការព្យាបាលដោយម៉ាស្សាអំឡុងពេលកម្មវិធី Pet Lover Show នៅ Pacific Coliseum ក្នុងទីក្រុង Vancouver រដ្ឋ British Columbia ប្រទេសកាណាដា នៅថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022។ (រូបថត Liang Sen/Xinhua)

សុនខ​មួយ​ក្បាល​សាកល្បង​ម៉ាស៊ីន​រត់​ក្នុង​កម្មវិធី Pet Lover Show នៅ Pacific Coliseum ក្នុង​ទីក្រុង Vancouver រដ្ឋ British Columbia ប្រទេស​កាណាដា កាលពី​ថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022។ (រូបថត​ Liang Sen/Xinhua)

ក្មេងកំពុង​មើល​​ទន្សាយមួយក្បាល​កំពុង​ចិញ្ចឹម​ក្នុង​កម្មវិធី Pet Lover Show នៅ Pacific Coliseum ក្នុង​ទីក្រុង Vancouver រដ្ឋ British Columbia ប្រទេស​កាណាដា កាលពី​ថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022។ (រូបថត​ Liang Sen/Xinhua)

ក្មេងស្រីម្នាក់និយាយជាមួយសត្វស្លាបក្នុងកម្មវិធី Pet Lover Show នៅ Pacific Coliseum ក្នុងទីក្រុង Vancouver រដ្ឋ British Columbia ប្រទេសកាណាដា កាលពីថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022។ (រូបថត Liang Sen/Xinhua)

សត្វឆ្កែមួយក្បាលត្រូវបានគេឃើញក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធី Pet Lover Show នៅ Pacific Coliseum ក្នុងទីក្រុង Vancouver រដ្ឋ British Columbia ប្រទេសកាណាដា នៅថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022។ (រូបថត Liang Sen/Xinhua)

សុនខ​មួយ​ក្បាល​ព្យាយាម​ចាប់យក​របស់​អំឡុង​កម្មវិធី Pet Lover Show នៅ Pacific Coliseum ក្នុង​ទីក្រុង Vancouver រដ្ឋ British Columbia ប្រទេស​កាណាដា កាលពី​ថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022។ (រូបថត​ Liang Sen/Xinhua)

ប្រភព៖ Xinhua