កីឡា

គូ​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍បំផុត សម្រាប់​ការ​ប្រកួតសប្ដាហ៍​ទី១២ នៅ​​ក្របខ័ណ្ឌ Premier League អង់គ្លេស គឺ​ការ​ប៉ះគ្នា​រវាង​ក្រុមម្ចាស់​ផ្ទះ Chelsea និងក្រុម Manchester United ខណៈ​ដែលក្រុម Liverpool, Manchester City,​ Arsenal និង Tottenham Hotspur នាចុង​សប្ដាហ៍នេះ មិន​បាន​ប្រឈមជាមួយ​ក្រុម​គីឡូធ្ងន់​នោះឡើយ។

​ជារៀង​រាល់​សប្ដាហ៍ Cambodia Flash News (CFN) តែង​តែ​​​​លើក​យក​ការ​ទស្សន៍ទាយទុក​មុននូវ​លទ្ធផលរបស់​គូ​នីមួយ​ៗពី​អ្នក​វិភាគ​​បាល់​ទាត់​ចំនួន ២​រូប ដែល​បម្រើ​ការ​ឱ្យ​អង្គភាព​ព័ត៌មានផ្សេង​គ្នានៅ​ចក្រភពអង់គ្លេស ដោយ​ម្នាក់​ គឺ​​លោក Mark Lawrenson (Lawro) ដែល​ធ្វើការ​ឱ្យ​គេហ​ទំព័រ Paddy Power News នៅ​​អៀរឡង់​ ហើយ​ម្នាក់​ទៀត គឺលោក Chris Sutton ដែលបំពេញ​ការងារ​​ឱ្យ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ដ៏​ល្បីល្បាញ BBC នៅ​អង់គ្លេស។

ខាង​ក្រោម​នេះ ជា​ការ​ទស្សន៍ទាយ​របស់​អ្នក​វិភាគ​ទាំង ២៖

​ +ការ​ទស្សន៍ទាយរបស់លោក Lawrenson​៖

*ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ ខែតុលា

-Nott’m Forest អាចនឹង​ចាញ់ Liverpool                 ០-២

-Everton អាច​នឹង​ឈ្នះ Crystal Palace                     ២-១

-Man City អាច​នឹង​ឈ្នះ Brighton                           ៣-០

-Chelsea អាច​នឹង​ឈ្នះ Man United                        ២-១

*ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ ខែតុលា

-Aston Villa អាចនឹង​ឈ្នះ Brentford                        ២-១

-Leeds អាចនឹង​ឈ្នះ Fulham                                   ២-១

-Southampton អាច​នឹង​ឈ្នះ Arsenal                      ២-១

– Wolverhampton អាចនឹង​ស្មើ Leicester                 ១-១

-Tottenham អាច​នឹង​ឈ្នះ Newcastle                      ២-០

*ថ្ងៃចន្ទ ទី២៤ ខែតុលា

-West Ham អាច​នឹង​ឈ្នះ Bournemouth                  ២-០

+ការ​ទស្សន៍ទាយនរបស់លោក Sutton​៖

*ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ ខែតុលា

-Nott’m Forest អាចនឹង​ចាញ់ Liverpool                  ០-២

-Everton អាច​នឹង​ឈ្នះ Crystal Palace                      ១-០

-Man City អាច​នឹង​ឈ្នះ Brighton                            ៥-១

-Chelsea អាច​នឹង​ឈ្នះ Man United                         ១-០

*ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ ខែតុលា

-Aston Villa អាចនឹង​ស្មើ Brentford                          ១-១

-Leeds អាចនឹង​ឈ្នះ Fulham                                   ២-១

-Southampton អាច​នឹង​ចាញ់ Arsenal                     ០-២

– Wolverhampton អាចនឹង​ស្មើ Leicester                 ១-១

-Tottenham អាច​នឹង​ចាញ់ Newcastle                     ១-២

*ថ្ងៃចន្ទ ទី២៤ ខែតុលា

-West Ham អាច​នឹង​ឈ្នះ Bournemouth                  ២-១៕