ចំណេះដឹង

តើអ្នកដឹងទេនៅក្នុងផ្លែម្ទេសគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីនសេ

ស. សម្បត្តិ

នៅក្នុងផ្លែម្ទេសជាពិសេសផ្លែម្ទេសស្រស់ដែលមាននៅលើភពផែនដីយើងសព្វថ្ងៃនេះវាគឺមានផ្ទុកនូវកម្រិតវីតាមីន Cច្រើនណាស់ ដល់ទៅ 7 ដងនៃផ្លែក្រូច។

វីតាមីនCដ៏ច្រើនសន្ធឹកដែលមាននៅក្នុងផ្លែម្ទេសទាំងអស់នោះគឺវាបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាសំខាន់ៗជាច្រើនទៅដល់សុខភាពរបស់មនុស្ស។

អត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះគឺរួមមានវាដើរតួនាទីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកកស្ទះនៃប្រហោងឆ្អឹង ជួយកាត់បន្ថយការឈឺក្បាលឬខ្មែរយើងហៅថាប្រកាំង និងជួយដល់ការរំលាយអាហារផងដែរ៕